S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

Recepty na torty nájdete tu:

http://dobruchut.azet.sk/recepty/39/torty/

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 8,90 €
do košíka:
naša cena 0,90 €
do košíka:

LIMITOVANÉ AKCI

naša cena 4,50 €
do košíka:
naša cena 4,50 €
do košíka:
naša cena 3,60 €
do košíka:

KONTAKTY

Mário Beláň/Tortičkovo
Bojná 253
956 01
tel: +421 948 462 826
napíšte nám

ANKETA

S ktorou hmotou na poťahovanie sa Vám pracuje najlepšie?

White Icing White Icing 25% Smartflex Velvet Smartflex Velvet 42% Pasta Dama Top Pasta Dama Top 18% K2 K2 16%

 


Pravidlá súťaže
Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže

1) Usporiadateľom a organizátorom súťaže „Zdieľaj a Vyhraj" (ďalej len „súťaž“) je Tortičkovo-Mário Beláň,Bojná 253,956 01, IČO: 44 517 165, zapísaná v živnostenskom registri v Topoľčanoch 470-14559 č.ObU-TO-OZP-2011/03142-2 (ďalej ako „usporiadateľ“).

2) NÁZOV SÚŤAŽE: "Zdieľaj a Vyhraj Darčekovú poukážku v hodnote 20,-€"

3) Súťaž prebieha v období od 13.12. 2016 (00:00:01 hod.) – 19. 12. 2016 (23:59:59 hod.) Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 20.12.2016.

4) MIESTO KONANIA: sociálna sieť Facebook - Tortičkovo.com (ďalej len "miesto konania súťaže").

5) WEBOVÁ ADRESA SÚŤAŽE: https://www.facebook.com/Tortičkovocom-176260092476540/

6) SÚŤAŽNÉ VÝROBKY: Súťaž sa vzťahuje na darčekovú poukážku v hodnote 20,-€

7) ÚČASTNÍK SÚŤAŽE: Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, a ktoré v dobe trvania súťaže v Slovenskej republike splnia podmienky pravidiel súťaže.(ďalej len „účastník“).

8) PODMIENKY ÚČASTI:

1.Učastník dá LIKE našej stránke Tortičkovo.com

2.Zdieľa  súťažný obrázok

3.Napíše do komentu „Zdieľam“

9) VÝHRA: Do súťaže boli vložená nasledujúca výhra: Darčeková poukážka v hodnote 20,-€ platná do 31.12.2017.

Hlavnú cenu vyžrebuje usporiadateľ.

Výherca nemá nárok na poskytnutí akéhokoľvek peňažného plnenia.

10) NÁROK NA VÝHRU:

a) Nárok na výhru získa 1 výherca, ktorý splní podmienky účasti a bude vyžrebovaný usporiadateľom.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 20.12.2016.

Výherca bude kontaktovaný na emailovú adresu najneskôr do 31.12.2016. Pokiaľ nebude možné sa s výhercom spojiť, bude vyžrebovaný ďalší. Zoznam výhercov bude zverejnený na sociálnej sieti Facebook/Tortičkovocom najneskôr do 31.12. 2016.

11) PREDÁVANIE VÝHIER: Všetky výhry budú výhercom odovzdané najneskôr do 30.4. 2017

Výhra-Darčeková poukážka  nie je zameniteľná za finančnú hotovosť.

Môžete ju použiť na nákup tovaru cez eshop www.tortickovo.com alebo v kamennej predajni Tortičkovo, Streďanská 1013, Topoľčany (pred kauflandom)

Platnosť poukážky je do 31.12.2017

12) SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV: Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Zdieľanim a komentovaním s osobnými údajmi prostredníctvom internetu súťažiaci udeľuje usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi, v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, číslo mobilného telefónu, emailová adresa, prípadne ďalších údajov, ktoré usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne na účely preverenia jeho platnej účasti v súťaži a odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci tiež udeľuje súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a názov mesta/obce v hromadných informačných prostriedkoch na Slovensku a na webových stránkach usporiadateľa. Súhlas na účely súťaže udeľuje súťažiaci na dobu trvania súťaže a súhlas na marketingové účely udeľuje na obdobie 5 rokov. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, a ďalej má práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., t.j. právo na základe písomnej ţiadosti vyţadovať: (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, (b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, (c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje, (d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, (g) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťaţiaceho zo súťaţe a stratu jeho nároku na výhru, ak sa tak stane pred jej prevzatím.

 

13) ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

a) Výhry nie sú súdne vymáhateľné

b) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže.V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom v súťaži, výhra nebude predaná a táto výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

c) Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže i bez predchádzajúceho upozornenia takého účastníka súťaže, ktorý porušil tieto podmienky a pravidla súťaže, obecne záväzné právne predpisy alebo u neho má usporiadateľ dôvodné podozrenie na porušenie týchto podmienok a pravidiel súťaže alebo obecne záväzných právnych predpisov, prípadne účastníka, ktorý behom súťaže jednal v rozpore s dobrými mravy.

d) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom predané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena cien či vyplácanie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry a vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.

e) Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier je vylúčená.

f) Usporiadateľ súťaže si vo výnimočných a najmä odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo súťaž ukončiť. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani nárokovať v alternatívnej podobe.

g) Usporiadateľ je oprávnený zmeniť pravidlá súťaže či technické alebo organizačné zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamžiku zverejnenia na webových stránkach súťaže www.facebook.com

 

V Bojnej dňa 13.12.2016

ZWY0ODg5ZD